Familjedagvård

Familjedagvård innebär småbarnspedagogik i familjedagvårdarens eget hem för en liten grupp på fyra barn.

Familjedagvårdare Ann-Catrin Klemets (svenskspråkig) tel 044 785 1669