Klicka för att läsa artikeln

Regionförvaltningsverket: Utredning om ersättningar till yrkesfiskare enligt tillståndsvillkor 54 i UPM-Kymmene Oyj:s Jakobstads fabriks miljötillstånd – Aluehallintovirasto: UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 54 mukaine

Regionförvaltningsverket: Utredning om ersättningar till yrkesfiskare enligt tillståndsvillkor 54 i UPM-Kymmene Oyj:s Jakobstads fabriks miljötillstånd – Aluehallintovirasto: UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 54 mukaine Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 28.11.2022 – 4.1.2023

Läs mer om "Regionförvaltningsverket: Utredning om ersättningar till yrkesfiskare enligt tillståndsvillkor 54 i UPM-Kymmene Oyj:s Jakobstads fabriks miljötillstånd – Aluehallintovirasto: UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 54 mukaine"
Klicka för att läsa artikeln

NTM-centralen:Meddelande om kungörelse, sanering av förorenad mark, Smedjegatan – ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta, pilantuneesta maaperän puhdistamisesta, Pajakatu

NTM-centralen:Meddelande om kungörelse, sanering av förorenad mark, Smedjegatan – ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta, pilantuneesta maaperän puhdistamisesta, Pajakatu Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 17.11.2022 – 27.12.2022

Läs mer om "NTM-centralen:Meddelande om kungörelse, sanering av förorenad mark, Smedjegatan – ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta, pilantuneesta maaperän puhdistamisesta, Pajakatu"
Klicka för att läsa artikeln

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring till påseende (Granholmen) / Nähtävillä oleva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Kuusisaari)

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring till påseende (Granholmen) / Nähtävillä oleva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Kuusisaari) Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Planläggningsavdelningen / Delgivningsperiod: 31.10.2022 – 30.11.2022

Läs mer om "Förslag till detaljplan och detaljplaneändring till påseende (Granholmen) / Nähtävillä oleva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Kuusisaari)"
+ Ladda mera