Klicka för att läsa artikeln

Downhill mountainbikebana vid gamla avstjälpningsplatsen

Staden Jakobstad har beviljats ett statsunderstöd om 37 000 € för byggandet av en downhill mountainbikebana vid gamla avstjälpningsplatsen. Regionförvaltningsverket som beviljat understödet skriver i sitt beslut att understödsansökan är bra och hela området är en väldigt intressant helhet som betjänar…

Läs mer om "Downhill mountainbikebana vid gamla avstjälpningsplatsen"
Klicka för att läsa artikeln

Badstränderna i Björnholmen och Killingholmen valdes till utvecklingsobjekt för invånarbudgeten 2024

1 041 personer deltog i enkäten om invånarbudget. Av dem understödde 58 procent upprustningen av stränderna i Björnholmen och Killingholmen. Detta alternativ var klart populärast i enkäten, så idrottssektorn och centralen för tekniska tjänster ansåg det viktigt att detta projekt…

Läs mer om "Badstränderna i Björnholmen och Killingholmen valdes till utvecklingsobjekt för invånarbudgeten 2024"
+ Ladda mera