Klicka för att läsa artikeln

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden

Jakobsgatans/Österledens trafik stängs av mellan korsningarna Trädgårdsgatan – Köpmansgatan och vid Trädgårdsgatans korsning. Trädgårdsgatan – Köpmansgatan 10.11-20.11: Trafiken styrs via Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans infart. Vid Trädgårdsgatans korsning 20.11-24.11: Trafiken styrs via Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans…

Läs mer om "På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden"
+ Ladda mera
Klicka för att läsa artikeln

Statsrådets beslut om undantag från krav som gäller organiseringsansvar för arbetskraftsservice/ Valtioneuvoston päätös työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamisesta

Statsrådets beslut om undantag från krav som gäller organiseringsansvar för arbetskraftsservice / Valtioneuvoston päätös työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamisesta Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 4.12.2023 – 4.1.2024

Läs mer om "Statsrådets beslut om undantag från krav som gäller organiseringsansvar för arbetskraftsservice/ Valtioneuvoston päätös työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamisesta"
Klicka för att läsa artikeln

NTM-centralen: Godkännande av kontrollprogram, Ekofish Ab – ELY-keskus: Päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, Ekofish Oy

NTM-centralen: Godkännande av kontrollprogram, Ekofish Ab – ELY-keskus: Päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, Ekofish Oy Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 9.11.2023 – 15.12.2023 Bilagor.

Läs mer om "NTM-centralen: Godkännande av kontrollprogram, Ekofish Ab – ELY-keskus: Päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, Ekofish Oy"
Klicka för att läsa artikeln

Regionförvaltningsverkets beslut: Anmälan om försöksverksamhet för betningsanläggning, OSTP Jakobstad – Aluehallintoviraston päätös: Peittauslaitoksen koetoimintailmoitus, OSTP rsaari

Regionförvaltningsverkets beslut: Anmälan om försöksverksamhet för betningsanläggning, OSTP Jakobstad – Aluehallintoviraston päätös: Peittauslaitoksen koetoimintailmoitus, OSTP rsaari Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 8.11.2023 – 15.12.2023

Läs mer om "Regionförvaltningsverkets beslut: Anmälan om försöksverksamhet för betningsanläggning, OSTP Jakobstad – Aluehallintoviraston päätös: Peittauslaitoksen koetoimintailmoitus, OSTP rsaari"
+ Ladda mera