Klicka för att läsa artikeln

Bildkonstnärer sökes i kommunerna Jakobstad och Kronoby!

Kommunbildkonstnär – professionella bildkonstnärer som utvecklare av kommuner är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet 2022-2023. Projektets mål är att testa en modell, där bildkonstnärer och mindre/medelstora kommuner samarbetar. Projektet ämnar utöka arbetsmöjligheterna för bildkonstnärer som en del av…

Läs mer om "Bildkonstnärer sökes i kommunerna Jakobstad och Kronoby!"
+ Ladda mera
Klicka för att läsa artikeln

Regionförvaltningsverket:Beslut om byggande av Fattigvikens småbåtshamn – Aluehallintovirasto: Päätös Köyhäinlahden pienvenesataman rakentamisesta

Regionförvaltningsverket:Beslut om byggande av Fattigvikens småbåtshamn – Aluehallintovirasto: Päätös Köyhäinlahden pienvenesataman rakentamisesta Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 4.10.2022 – 10.11.2022 Bilagor.

Läs mer om "Regionförvaltningsverket:Beslut om byggande av Fattigvikens småbåtshamn – Aluehallintovirasto: Päätös Köyhäinlahden pienvenesataman rakentamisesta"
Klicka för att läsa artikeln

NTM-centralen: Meddelande om kungörelse Laine havsbaserad vindkraftspark – ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta Laine merituulivoimapuistohanke

NTM-centralen: Meddelande om kungörelse Laine havsbaserad vindkraftspark – ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta Laine merituulivoimapuistohanke Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 20.9.2022 – 21.11.2022

Läs mer om "NTM-centralen: Meddelande om kungörelse Laine havsbaserad vindkraftspark – ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta Laine merituulivoimapuistohanke"
Klicka för att läsa artikeln

NTM-centralen: Beslut om sanering av förorenad mark, Paul Hallvars gatan 2, Södra tullen – ELY-keskus: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Paul Hallvarin katu 2, Etelätulli

NTM-centralen: Beslut om sanering av förorenad mark, Paul Hallvars gatan 2, Södra tullen – ELY-keskus: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Paul Hallvarin katu 2, Etelätulli Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 19.9.2022 – 26.10.2022 Bilagor.

Läs mer om "NTM-centralen: Beslut om sanering av förorenad mark, Paul Hallvars gatan 2, Södra tullen – ELY-keskus: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Paul Hallvarin katu 2, Etelätulli"
Klicka för att läsa artikeln

Regionförvaltningsverket: Byggande av vågbrytare och brygga, Jakobstad – Aluehallintovirasto: Aallonmurtajan ja laiturin rakentaminen, Pietarsaari

Regionförvaltningsverket: Byggande av vågbrytare och brygga, Jakobstad – Aluehallintovirasto: Aallonmurtajan ja laiturin rakentaminen, Pietarsaari Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 13.9.2022 – 20.10.2022 Bilagor.

Läs mer om "Regionförvaltningsverket: Byggande av vågbrytare och brygga, Jakobstad – Aluehallintovirasto: Aallonmurtajan ja laiturin rakentaminen, Pietarsaari"
Klicka för att läsa artikeln

Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen, Ekofish Ab – Aluehallintovirasto: Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ekofish Ab

Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen, Ekofish Ab – Aluehallintovirasto: Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ekofish Ab Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 5.9.2022 – 12.10.2022 Bilagor.

Läs mer om "Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen, Ekofish Ab – Aluehallintovirasto: Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ekofish Ab"
+ Ladda mera