Klicka för att läsa artikeln

Byggarbeten längs Pedersesplanaden

Arbetena med att bygga gång- och cykelvägar längs Pedersesplanaden går framåt, från och med torsdag 21.9 utökas trafikavstängningarna i och med att den norrgående körriktningen mellan Trädgårdsgatan-Rådhusgatan stängs för genomfartstrafik. Korsningen Rådhusgatan-Pedersesplanaden hålls fortsättningsvis öppen för trafik. Den norrgående körfilen mellan Rådhusgatan-Strengbergsgatan väntas…

Läs mer om "Byggarbeten längs Pedersesplanaden"
Klicka för att läsa artikeln

Jakobstad förnyar systemet för föreningsbidrag

Staden Jakobstad utvecklar och förenklar ansöknings- och beviljandeprocessen för föreningsbidrag. Just nu delas bidrag ut från stadsstyrelsens anslag och från nämnden för bildning- och välfärds anslag. Från och med år 2024 beviljar kultur- och fritidssektionen alla föreningsbidrag och en del…

Läs mer om "Jakobstad förnyar systemet för föreningsbidrag"
+ Ladda mera
Klicka för att läsa artikeln

NTM-centralen: Ny anslutning längs landsväg 17941 Kivi-Pörkenäs (Fäbodavägen), vägplan – ELY-keskus: Maantien 17941 Kivi-Pörkenäs (Fäbodantie) uusi tieyhteys, tiesuunnitelma

NTM-centralen: Ny anslutning längs landsväg 17941 Kivi-Pörkenäs (Fäbodavägen), vägplan – ELY-keskus: Maantien 17941 Kivi-Pörkenäs (Fäbodantie) uusi tieyhteys, tiesuunnitelma Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 27.9.2023 – 27.10.2023

Läs mer om "NTM-centralen: Ny anslutning längs landsväg 17941 Kivi-Pörkenäs (Fäbodavägen), vägplan – ELY-keskus: Maantien 17941 Kivi-Pörkenäs (Fäbodantie) uusi tieyhteys, tiesuunnitelma"
Klicka för att läsa artikeln

Förslag till detaljplaneändring till påseende, Norra Lappfjärden – Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä, Lapinnevan Pohjoisosa

Förslag till detaljplaneändring till påseende, Norra Lappfjärden – Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä, Lapinnevan Pohjoisosa Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Planläggningsavdelningen / Delgivningsperiod: 25.9.2023 – 25.10.2023

Läs mer om "Förslag till detaljplaneändring till påseende, Norra Lappfjärden – Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä, Lapinnevan Pohjoisosa"
Klicka för att läsa artikeln

Förslag till detaljplan till påseende (Fårholmen) – Asemakaavaehdotus nähtäville (Lammassaari)

Förslag till detaljplan till påseende (Fårholmen) – Asemakaavaehdotus nähtäville (Lammassaari) Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Planläggningsavdelningen / Delgivningsperiod: 25.9.2023 – 25.10.2023

Läs mer om "Förslag till detaljplan till påseende (Fårholmen) – Asemakaavaehdotus nähtäville (Lammassaari)"
Klicka för att läsa artikeln

Aktuellt detaljplaneärende (Kyrkostrand Penvik) Ajankohtainen asemakaavahanke (Kirkkoranta Penviikki)

Aktuellt detaljplaneärende (Kyrkostrand Penvik) Ajankohtainen asemakaavahanke (Kirkkoranta Penviikki) Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Planläggningsavdelningen / Delgivningsperiod: 20.9.2023 – 4.10.2023

Läs mer om "Aktuellt detaljplaneärende (Kyrkostrand Penvik) Ajankohtainen asemakaavahanke (Kirkkoranta Penviikki)"
Klicka för att läsa artikeln

Förslag till detaljplan till påseende (Östanpå) – Asemakaavaehdotus nähtävillä (Itälä)

Förslag till detaljplan till påseende (Östanpå) – Asemakaavaehdotus nähtävillä (Itälä) Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Planläggningsavdelningen / Delgivningsperiod: 6.9.2023 – 6.10.2023

Läs mer om "Förslag till detaljplan till påseende (Östanpå) – Asemakaavaehdotus nähtävillä (Itälä)"
+ Ladda mera