Klicka för att läsa artikeln

Staden Jakobstad säljer radhustomter vid Korsgrundet på nätauktion

Staden Jakobstad bjuder ut 2 st. radhustomter (AR) till försäljning. Det unika läget möjliggör havsnära boende, samtidigt som service och aktiviteter finns alldeles i närheten. Försäljningen sker genom öppet anbudsförfarande på webbplatsen Huutokaupat.com. Anbudstiden går ut 12.4.2024 eller 14.4.2024, beroende…

Läs mer om "Staden Jakobstad säljer radhustomter vid Korsgrundet på nätauktion"
Klicka för att läsa artikeln

Staden arrenderar ut glasskioskplatsen vid Torget och kioskplatsen vid Kittholmen

Är du intresserad av en försäljningsplats i centrum eller vid Kittholmens sandstrand? Staden söker en ny arrendetagare till Torgets försäljningsplats och en till Kittholmens försäljningsplats. Försäljningssäsongen är april – september och arrendetiden är 5 år vid torget och 5 år…

Läs mer om "Staden arrenderar ut glasskioskplatsen vid Torget och kioskplatsen vid Kittholmen"
+ Ladda mera
Klicka för att läsa artikeln

Förslag till detaljplaneändring till påseende (Sokos-kvarter) – Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Sokos-kortteli)

Förslag till detaljplaneändring till påseende (Sokos-kvarter) – Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Sokos-kortteli) Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Planläggningsavdelningen / Delgivningsperiod: 12.2.2024 – 12.3.2024

Läs mer om "Förslag till detaljplaneändring till påseende (Sokos-kvarter) – Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Sokos-kortteli)"
Klicka för att läsa artikeln

NMT-centralen i Egentliga Finland: Samråd om Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024 – Varsinais-Suomen ELY-keskus: Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen

NMT-centralen i Egentliga Finland: Samråd om Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024 – Varsinais-Suomen ELY-keskus: Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 15.12.2023 – 15.3.2024

Läs mer om "NMT-centralen i Egentliga Finland: Samråd om Havsmiljöns tillstånd i Finland 2024 – Varsinais-Suomen ELY-keskus: Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen"
Klicka för att läsa artikeln

NTM-centralen i Södta Österbotten: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltningen – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

NTM-centralen i Södta Österbotten: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltningen – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 15.12.2023 – 17.6.2024

Läs mer om "NTM-centralen i Södta Österbotten: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltningen – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä"