Klicka för att läsa artikeln

Badstränderna i Björnholmen och Killingholmen valdes till utvecklingsobjekt för invånarbudgeten 2024

1 041 personer deltog i enkäten om invånarbudget. Av dem understödde 58 procent upprustningen av stränderna i Björnholmen och Killingholmen. Detta alternativ var klart populärast i enkäten, så idrottssektorn och centralen för tekniska tjänster ansåg det viktigt att detta projekt…

Läs mer om "Badstränderna i Björnholmen och Killingholmen valdes till utvecklingsobjekt för invånarbudgeten 2024"
Klicka för att läsa artikeln

Asfaltering på Jakobsgatan, Österleden och Köpmansgatan

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy asfaltering på Jakobsgatan / Österleden samt en del av Köpmansgatan 20-31.5.2024. Jakobsgatans / Österledens trafik stängs för trafik mellan Trädgårdsgatan – Stationsvägen. Trafiken styrs via Trädgårdsgatan, Choraeusgatan och Stationsvägen. Trafiken till busstationen…

Läs mer om "Asfaltering på Jakobsgatan, Österleden och Köpmansgatan"
+ Ladda mera
Klicka för att läsa artikeln

Beslut om valreklam inför europarlamentsvalet 2024 – Päätös vaalimainonnasta ennen europarlamenttivaalia 2024

Beslut om valreklam inför europarlamentsvalet 2024 – Päätös vaalimainonnasta ennen europarlamenttivaalia 2024 Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 14.5.2024 – 11.6.2024 Bilagor.

Läs mer om "Beslut om valreklam inför europarlamentsvalet 2024 – Päätös vaalimainonnasta ennen europarlamenttivaalia 2024"
+ Ladda mera