Klicka för att läsa artikeln

Förslag till detaljplaneändring till påseende, Kvastberg – Nähtävillä oleva asemakaavan muutosehdotus, Luutavuori

Förslag till detaljplaneändring till påseende, Kvastberg – Nähtävillä oleva asemakaavan muutosehdotus, Luutavuori Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Planläggningsavdelningen / Delgivningsperiod: 17.3.2023 – 17.4.2023

Läs mer om "Förslag till detaljplaneändring till påseende, Kvastberg – Nähtävillä oleva asemakaavan muutosehdotus, Luutavuori"
Klicka för att läsa artikeln

Gatuplan till påseende/ katusuunnitelma nähtäville; Paul Hallvars gata/ Paul Hallvarin katu

Gatuplan till påseende / katusuunnitelma nähtäville; Paul Hallvars gata / Paul Hallvarin katu Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Kommunaltekniska avdelnin Delgivningsperiod: 15.3.2023 – 31.3.2023

Läs mer om "Gatuplan till påseende/ katusuunnitelma nähtäville; Paul Hallvars gata/ Paul Hallvarin katu"
Klicka för att läsa artikeln

Beslut om valreklam inför riksdagsvalet 2023 – Päätös vaalimainonnasta ennen eduskuntavaaleja 2023

Beslut om valreklam inför riksdagsvalet 2023 – Päätös vaalimainonnasta ennen eduskuntavaaleja 2023 Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 10.3.2023 – 3.4.2023

Läs mer om "Beslut om valreklam inför riksdagsvalet 2023 – Päätös vaalimainonnasta ennen eduskuntavaaleja 2023"
Klicka för att läsa artikeln

Vasa förvaltningsdomstols beslut 27.2.2023 dnr 20684/2021 – Vaasan hallintooikeuden päätös 27.2.2023 dnr 20684/2021

Vasa förvaltningsdomstols beslut 27.2.2023 dnr 20684 / 2021 – Vaasan hallintooikeuden päätös 27.2.2023 dnr 20684 / 2021 Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 27.2.2023 – 29.3.2023

Läs mer om "Vasa förvaltningsdomstols beslut 27.2.2023 dnr 20684/2021 – Vaasan hallintooikeuden päätös 27.2.2023 dnr 20684/2021"
+ Ladda mera