Välkommen att etablera dig i Jakobstad!

Vill du grunda ett företag i Jakobstad? Börja ditt växande här. Stark företagaranda och innovationskraft har skapat ett nätverk med ca 3 000 verksamma företag i regionen. Det finns alltid plats för fler.

På de här sidorna hittar du uppgifter om Jakobstad som etableringsort, lediga verksamhetslokaler och tomter samt nödvändiga tillstånd.

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia erbjuder företagstjänster i Jakobstadsregionen. Concordia betjänar regionens företag i alla skeden av deras livscykel. Målgruppen är företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet. Läs mer under rubriken Företagstjänster.

Jakobstad är en liten stad med stort hjärta.