Anmälan till årskurs 1 

Barn födda 2017 eller 2016 födda barn som fått uppskov börjar i årskurs 1 hösten 2024. Inskrivningen sker elektroniskt via Wilma. Vårdnadshavarna till barn i förskolan har redan i bruk Wilma. 

Vid skolinskrivningen i januari står det i Wilma färdigt vilken skola som är barnets närskola.

Föräldrarna kan om de önskar ansöka om byte av närskola genom att fylla i en ansökan i Wilma.

Ett antagningsbeslut skickas till hemmen i slutet av mars månad.

Om du inte vill eller inte kan använda den elektroniska anmälan ska du kontakta bildningsverket och be om en pappersblankett.

Kommunen anvisar elevens närskola. Eleven har rätt att ansöka om en plats i en annan skola om det anses viktig för barnet eller familjen. Då svarar vårdnadshavaren för transportkostnaderna. När undervisningsgrupper bildas kan det vara möjligt att önskemålet inte kan uppfyllas. Beslutet motiveras separat.

Anhållan om rätt att inleda skolgången ett år senare lämnas till bildningsverket. Lämna in anhållan till bildningsverket så snabbt som möjligt efter att utredningarna blivit klara.

Jan Levander

Jan Levander

Direktör för bildning och välfärd

Bildning

jan.levander@jakobstad.fi

044 785 1479