Stöd inom småbarnspedagogik

Ett barn som deltar i småbarnspedagogik har rätt att få stöd i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (15 a §). Småbarnspedagogiken ska ordnas och utvecklas enligt principen om inkludering och då har alla barn, oberoende av t.ex. behov av stöd eller funktionsnedsättning, rätt att delta i den gemensamma småbarnspedagogiska verksamheten. Då stödet ges i rätt tid, individuellt och i enlighet med barnets behov främjar man barnets utveckling, lärande och välbefinnande.

Som stöd för barnet, personalen och vårdnadshavarna finns speciallärare inom småbarnspedagogik inom kommunen.

Kontakter:

Joanna Sommarlöv

Joanna Sommarlöv

Ledande speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

joanna.sommarlov@jakobstad.fi

044 785 1456

Ulrica Byggmästar

Ulrica Byggmästar

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

ulrica.byggmastar@jakobstad.fi

044 785 1509

Maria Sjöblad

Maria Sjöblad

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

maria.sjoblad@jakobstad.fi

044 785 1408

Pia Pelto

Pia Pelto

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

pia.pelto@jakobstad.fi

044 785 1395