Matsedel

Matsedeln planeras vid Alerte Ab / kosthåll.

Köttets ursprungsland Finland

Vi följer Statens näringsdelegations näringsrekommendationer. Mera information: 

www.ravitsemusneuvottelukunta.fi

Läs mera om måltidrekommendationerna här: 

Småbarnspedagogikens egen måltidsrekommendation

Read more about food recommendations for children in English here: 

Recommendations