Läroplan

Läroplanen utgör grunden för skolans verksamhet och undervisning. 

Den lokala läroplanen beskriver och styr genomförandet av såväl nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Den är ett strategiskt och pedagogiskt verktyg som styr undervisning och skolornas arbete i Jakobstad.  Läroplanen förenar skolornas verksamhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.