Malmska gården

En betydande del av museet samlingar finns i Malmska gården. I Malmska gården kan man bekanta sig med stadens sjöfartshistoria och Malmska handelshusets historia. I utställningen visas bland annat tidstypiska interiörer från senare delen av 1800-talet, skeppsporträtt och fartygsmodeller.

I Malmska gården visas även en utställning om stadens historia och här finns också en museibutik som kan besökas under museets öppettider.


www.jakobstadsmuseum.fi