ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR 6-ÅRIGA BARN LÄSÅRET 2023 – 2024 PÅGÅR!

Förskoleundervisningen i Finland är obligatorisk sedan 1.8.2015. I Jakobstad ordnas förskoleundervisningen för 6-åriga barn i skolorna. Den är avgiftsfri.

Förskolan börjar måndagen den 14.8.2023 och undervisningen ordnas 4 timmar varje skoldag,

20 timmar i veckan mellan kl. 8:00 -12:00.

Platsen för förskoleundervisningen bestäms i huvudsak av var barnet bor. Dagvårds- och utbildningsnämndens svenska sektion beslöt 7.2.2008 § 11 att staden Jakobstad bildar ett enda elevupptagningsområde inom det svenskspråkiga bildningsväsendet. Detta för att kunna göra flexibla elevplaceringar med tanke på en trygg skolväg och optimala undervisningsgrupper inom förskolan och den grundläggande utbildningen.

Avgiftsfri skolskjuts ordnas enligt skolskjutsdirektiven för Staden Jakobstad till den förskoleundervisningsplats staden har anvisat eleven, om den egentliga skolvägen är längre än 3 km.

Anmälan till förskoleundervisningen görs via Läroanstalternas arbets- och kommunikations-systemet Wilma via länken https://jakobstad.inschool.fi/ 

Välj länken ”Anmälning till förskola” – skriv in din e-postadress och välj ”Skicka bekräftelse”.

Stäng fönstret och öppna din e-post.

Du får en bekräftelse från Wilma som innehåller en länk till sidan där du kan slutföra din anmälan. Godkänn användarvillkoren och fortsätt anmälningsprocessen. Spara anmälan.

Om vårdnadshavaren önskar byta anvisad förskoleplats ska anhållan samt motivering anges under punkten ”Tilläggsuppgifter” i anmälningsblanketten.

Fyll i anmälningsblanketten senast 3.2.2022.

Ansökan om kompletterande småbarnspedagogik för morgon och/eller eftermiddag görs via stadens hemsida: https://jakobstad.fi/bildning/smabarnspedagogik-2/blanketter-2

välj blanketten ”Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet och ansökan till förskolans morgon- och eftermiddagsvård”.

Närmare upplysningar gällande förskolan ger adm. sekreteraren, tfn 044 785 1477.

Upplysningar gällande småbarnspedagogiken ger planeraren inom småbarnspedagogiken Hanna Åbacka-Suomalainen, tfn 044 785 1598.