Förskoleundervisning och småbarnspedagogik för 6-åriga barn (födda 2016) läsåret 2022–2023

Förskolan börjar måndagen den 15 augusti 2022 och undervisningen ordnas 4 h varje skoldag, kl. 8–12.
Förskoleundervisningen ordnas i skolan. Den är obligatorisk och avgiftsfri.
Förskoleundervisningen stöder barnets utveckling och inlärningsfärdigheter

Förskolebarnen har rätt till kompletterande småbarnspedagogik i form av morgon- och eftermiddagsvård. Avgiften för småbarnspedagogiken bestäms enligt vårdnadshavarens inkomster och vårdavtal. Även småbarnspedagogiken ordnas på skolan före kl. 8.00 och efter kl. 12.00.

Innehållet i undervisningen styrs av de nationella läroplansgrunderna och den lokala läroplanen för förskolan.
Förskolan i Jakobstad administreras av bildningsverket och följer skolans verksamhetsår, vilket betyder att vi har höstlov, jullov och sportlov. 

Kontakt för mera information:

Mona Fagerudd Söderman

Mona Fagerudd Söderman

Administrativ sekreterare

Bildning

mona.fagerudd.soderman@jakobstad.fi

044 785 1477