Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bildningsväsendet i Jakobstad arrangerar i samråd med Folkhälsan och svenska församlingen morgon- och eftermiddagsverksamhet läsåret 2023–2024. Verksamheten är avsedd för alla elever i åk 1–2 och för elever i specialundervisningen åk 1–9. Verksamheten sammanfaller med skolornas arbetstider och startar 14.8.2023.

Ansökningsblankett till skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (länk).