Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bildningsväsendet i Jakobstad arrangerar i samråd med Folkhälsan och församlingarna (endast svenska församlingen) morgon- och eftermiddagsverksamhet läsåret 2022–2023. Verksamheten är avsedd för alla elever i åk 1–2 och för elever i specialundervisningen åk 1–9. Verksamheten sammanfaller med skolornas arbetstider och startar 15.8.2022.

Bildningsnämnden i Jakobstad har fastställt avgiften för skolelevers morgon– och eftermiddagsverksamhet enligt följande (31.3.2021 § 22):

– när behovet av verksamheten är högst 3 (tre) timmar per enskild dag i veckan är avgiften 100 €/månad

– när behovet är max 4 (fyra) timmar någon enskild dag i veckan är avgiften 120 €/månad

– när behovet är max 5 (fem) timmar någon enskild dag i veckan är avgiften 140 €/månad

– när behovet av verksamheten överstiger 5 (fem) timmar någon enskild dag i veckan är avgiften 160€/månad.

Ifall behovet av morgon- och eftermiddagsverksamheten är av mera sporadisk natur beräknas avgiften enligt följande:

1–5 dag(ar) i månaden max 4 h per dag är avgiften 80 € per månad.

6–10 dagar i månaden max 4 h per dag är avgiften 100 € per månad.

Avgift för morgon- och eftermiddagsverksamheten tas ut per erhållen plats och fastställs enligt de behov som vårdnadshavarna meddelat.
Avgifterna kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Vid behov av ändring gällande vårdtiden lämnas en ändringsansökan in elektroniskt. Ändringen träder i kraft från början av därpå följande månad.
Morgonverksamheten sker på skolorna och är öppet från kl. 6.30 tills skolan börjar. Eftermiddagsverksamheten påbörjas efter det att skoldagen slutar och pågår till kl. 16.30.

Ansökningsblankett till skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (länk).