Elevhandledning

Alla elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

I årskurserna 1–6 sker elevhandledningen i samband med annan undervisning och verksamhet.

I årskurserna 7–9 är elevhandledningen ett eget ämne, där man förutom studiefärdigheter och självkännedom även behandlar möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. 

Elevhandledningen som helhet erbjuder eleven en möjlighet till handledning i klassform, individuell handledning, handledning i smågrupper och praktisk arbetslivsorientering.  Handledningen är särskilt viktig vid övergångsskedena under skolgången, till exempel då en elev byter skola.

Ytterligare information ger skolornas elevhandledare. 

Gemensam ansökan

I den gemensamma ansökan kan du söka till utbildningar med en (1) ansökningsblankett. Ansökningstiderna i den gemensamma ansökan infaller på våren. Läs mer om gemensam ansökan på denna länk (studieinfo.fi).