Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik ordnas i daghem och familjedagvård.

Hemvårdsstöd eller stöd för privatvård av barn kan väljas som alternativ till den kommunala småbarnspedagogiken.

Ansökningar kan lämnas in året om och beviljas för den tid som behov av småbarnspedagogik finns, eller tills utgången av juli månad det år barnet börjar skolan. Ansökan till småbarnspedagogiken skall lämnas in minst 4 månader innan vårdbehovet startar.

Föräldrarna till barn under 3 år kan välja mellan hemvårdsstöd och en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Dessutom kan Folkpensionsanstalten betala ut ett stöd till dem som själv anställer en vårdare eller beviljas en plats inom privat småbarnspedagogik.

Varda informationresurs inom småbarnspedagogiken