Staden Jakobstad ordnar språkbad för 5-åringar vid Alma daghem. Språkbads grupper finns på svenska och på finska.

Varje år har familjer med barn som fyller 5år det pågående verksamhetsåret, möjlighet att ansöka om plats på språkbadet. Ansökningstiden till språkbadet är runt februari, och tiden för ansökan meddelas skilt på både stadens hemsida och även till vårdnadshavare med barn som fyller 5 år genom ett allmänt meddelande via Päikky applikationen.

För att kunna antas till språkbadet behöver familjen fylla kriterierna för antagande till språkbadet. Familjen skall inte ha språkbadsspåket som hemspråk. 

Vid frågor gällande språkbadet, kontakta Hanna Åbacka-Suomalainen  044 785 1598, hanna.abacka-suomalainen@jakobstad.fi 

Kontakta oss

Hanna Åbacka-Suomalainen

Hanna Åbacka-Suomalainen

Pedagogisk planerare

Småbarnspedagogik

hanna.abacka-suomalainen@jakobstad.fi

044 785 1598