Westmansmors stuga

Westmansmors stuga var en privat småskola. I Jakobstad har det funnits ett fyrtiotal liknande småskolor. Främst var det familjeflickor, som utan tillgång till passande arbete i staden, gärna höll skola. Också manliga skolmästare förekom, även om deras antal var förhållandevis litet. För många, liksom för Westmansmor, var upprätthållande av en skola ofta enda möjligheten att försörja sig.

Westmansmors skola verkade under åren 1794–1828.

Orsaken till att just Westmansmors skola blivit den privata småskola som bevarats i Jakobstad är att den var Johan Ludvig Runebergs första skola. Det fanns trots allt en stor mängd småskolor av denna typ i staden.

Läs mera: www.jakobstadsmuseum.fi