Ungdomsfullmäktige 2022–2023

Elvira Nyrönen, ordförande

Alisa Lindberg, viceordförande

Katri Ahonen

Jonne Linén

Vilmer Svenlin

Mathilda Palmborg

Miranda Palmborg

Edvard Asplund

Tinja Stenmark

Miranda Tyni

Unna Rannisto 

Miska Heikkilä

Onni Nordström

Viivi Ketomäki

Wilma Keituri

Representanter i nämnder/sektioner

Edvard Asplund (ersättare Elvira Nyrönen), tekniska nämnden

Elvira Nyrönen (ersättare Viivi Ketomäki), nämnden för bildning och välfärd

Mathilda Palmborg (ersättare Elvira Nyrönen), miljö- och byggnadsnämnden

Alisa Lindberg (ersättare Katri Ahonen), kultur- och fritidssektionen

Onni Nordström (ersättare Unna Rannisto), kultur- och fritidssektionen