Välkommen till Integrationsporten! Vid Integrationsporten får du information, rådgivning och handledning inom livets alla områden.

Vi ger information om:
- det finländska samhället
- service erbjuden av myndigheter (polisen, DVV, FPA, skattebyrån, TE-tjänster)
- social- och hälsovårdsservice
- språkkurser och utbildningsmöjligheter
- dagvård
- regler angående arbete och arbetskraftsinvandring
- fritidsaktiviteter
- boende
- inledande kartläggning samt tillhörande uppföljningsplan

Servicen erbjuds alla invandrare oberoende av invandringsorsak. Rådgivning ges på svenska, finska och engelska, om möjligt också på andra språk. Vid behov används tolk. Vid behov styr vi dig till rätt myndighet, läroanstalt eller fritidsintresse. Vi bjuder inledande kartläggningar och integrationsplan för de som inte är TE-byråns klienter.

Integrationsporten grundades år 2016 via ett projekt. Idag finansieras verksamheten av regionens kommuner (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby). Hittills har Integrationsporten haft över 13 000 kundbesök. Via Portens egna sociala medier (Facebook och Instagram) delas aktuell information om utbildningar, evenemang och öppethållningstider.

Integrationsporten Jakobstad

Stadshuset i Jakobstad, Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad
Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

måndag–torsdag kl. 13–16

Integrationsporten Nykarleby

Nykarleby biblioteket, Topeliusesplanaden 10

Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

måndagar kl. 13–16 

Integrationsporten Kronoby

Kvarnen, Torgarevägen 4
Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

följande onsdagar kl. 9.30-12.30:

17.1.2024

7.2.2024

20.3.2024

17.4.2024

22.5.2024