Välkommen till projektet Föreningsliv för allas materialbank!

Här finns material för föreningar, invandrare, arbetsgivare, fritidsvolontärer och utbildare. ”Föreningsliv för alla” var ett samarbetsprojekt mellan Centria, Yrkesakademin i Österbotten och Integrationsenheten i Jakobstad 1.3.2020-31.8.2022 . Europeiska socialfonden och Svenska kulturfonden finansierade projektet.

Projektets syfte var att stöda nyfinländarnas sociala delaktighet och därmed förbättrade arbets- och funktionsförmåga genom bättre förutsättningar att delta i det finländska föreningslivet. Projektet har uppmuntrat föreningar att öka mottagligheten och hitta nya medlemmar och talkokrafter från andra kulturer.

Information om projektet

Material för föreningar

Guiden ”Hur blir en förening mer inkluderande?” riktar sig till föreningar och har skapats inom projektet Föreningsliv för alla (2020–2022).  Syftet med guiden är att lyfta upp frågan varför det är viktigt att inkludera människor med en annan kulturell bakgrund, samt att ge konkret vägledning till föreningar som vill bli mer inkluderande. Guiden innehåller information, tips och praktiska övningar och lämpar sig exempelvis som studiematerial för föreningens styrelse. Föreningen kan välja att fokusera på vissa delar eller gå igenom guiden som helhet.  Vi hoppas att guiden kan väcka tankar och ge konkreta tips på vägen mot att göra föreningen mer inkluderande. Lycka till!

Till föreningen
För en nyfinländare som inte känner så många på den nya orten kan det vara utmanande att hitta lokala rekommendationer som behövs när man söker jobb. Då kan ett engagemang i en lokal förening vara värdefullt och också innebära en möjlighet att få en rekommendation av någon i föreningen. Ställ gärna upp som referensperson för en nyfinländare genom att fylla i blanketten.

Till dig som söker jobb
Finländare är väldigt aktiva i föreningar och föreningsaktivitet uppskattas bland finländare. För att lära känna nya människor och prata svenska/finska är det bra att delta i föreningsverksamhet. När du söker jobb är en rekommendation från din förening värdefull.

Material för invandrare

Material för fritidsvolontärer

Material för arbetsgivare

Material för utbildare

Du har nu klickat dig till utbildningsmaterialet som kommer att ge dig verktyg för att just du ska kunna förbättra nyfinländares inkludering i vårt samhälle och visa dem vägen till en meningsfull fritid. Utbildningsmaterialet Föreningsliv – vägen till en meningsfull fritid har tagits fram inom projektet Föreningsliv för alla

Utbildningsmaterialet vill inspirera nyfinländare att ta del av föreningslivet samt öka deras förståelse för den positiva inverkan det kan ha på deras fortsatta liv i Finland. Materialet innehåller en handbok som kort förklarar innehållet och ger tips för genomförandet, PowerPoint-presentationer, övningar, ordlistor, videomaterial och en sammanfattande broschyr på olika språk. 

Förhoppningsvis ska både handboken och hela utbildningsmaterialet vara till nytta, frambringa många viktiga diskussioner och inspirera de nyfinländare som du kommer i kontakt med, att prova på någon ny aktivitet på sin fritid. Vi önskar er många givande lektioner tillsammans!

Allmänt material för utbildare

Lektionsövningar