Välkommen till projektet Föreningsliv för allas materialbank!
Här finns material för utbildare, föreningar, invandrare, arbetsgivare, fritidsvolontärer och allmän info om projektet.

Material för utbildare

Material för föreningar

Material för invandrare

Material för arbetsgivare

Material för fritidsvolontärer

Material om projektet Föreningsliv för alla