Fritidsvolontärer

Sociala kontakter är viktiga, men som nyanländ är det lätt att känna sig överväldigad. För att lära känna lokala människor och skapa nätverk behövs mötesplatser. Och sådana erbjuds i föreningar och fritidsaktiviteter! Välkommen med!

Gör så här:

1. anmäl dig och matchas

2. besök en förening eller fritidsaktivitet tillsammans

3. utvärdera och rapportera

Är du nyanländ och vill hitta fritidsaktiviteter? Anmäl dig och matchas med en lokal fritidsvolontär! Tillsammans kan ni hitta rätt grej just för dig!


Vill du fungera som fritidsvolontär i Jakobstadsregionen? Som fritidsvolontär matchas du med en nyanländ. Ni besöker en förening eller fritidsaktivitet tillsammans. Du lär känna en människa från en annan kultur och öppnar samtidigt dörren till din egen. Uppdraget är kort, av engångskaraktär och beräknas ta några timmar. Intresserad?

Deltagare i fritidsvolontärmodellen är inte försäkrade av staden Jakobstad. Deltagande sker på egen risk.

Fritidsvolontärmodellen har utvecklats i projektet Föreningsliv för alla 1.3.2020–31.8.2022. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och Svenska Kulturfonden.