Välkommen till Jakobstadsregionen!

Här finns samlad information om olika serviceformer i Jakobstadsregionen, sådant vi tror du kan ha nytta och glädje av.

Välkommen till Integrationsporten! Vid Integrationsporten får du information, rådgivning och handledning inom livets alla områden. Servicen erbjuds alla invandrare oberoende av invandringsorsak. Rådgivning ges på svenska, finska och engelska, om möjligt också på andra språk. Vid behov används tolk. Du kan ställa vilka frågor som helst. Det vi inte vet, tar vi reda på. Vid behov styr vi dig till rätt myndighet, läroanstalt eller fritidsintresse. Vi bjuder inledande kartläggningar och integrationsplan för de som inte är TE-byråns klienter. Integrationsporten grundades år 2016 via ett projekt. Idag finansieras verksamheten av regionens kommuner (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby). Hittills har Integrationsporten haft nästan 10 000 kundbesök. Via Portens egna sociala medier (Facebook och Instagram) delas altuell information om utbildningar, evenemang och öppethållningstider.

Vi ger information om:

  • det finländska samhället
  • service erbjuden av myndigheter (polisen, DVV, FPA, skattebyrån, TE-tjänster)
  • social- och hälsovårdsservice
  • språkkurser och utbildningsmöjligheter
  • dagvård
  • regler angående arbete och arbetskraftsinvandring
  • fritidsaktiviteter
  • boende
  • inledande kartläggning samt tillhörande uppföljningsplan

Integrationsportens öppettider:

Integrationsporten Jakobstad


Strengbergsgatan 1
68600, Jakobstad
Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

måndag–torsdag kl. 13–16

Integrationsporten Nykarleby

Nykarleby biblioteket, Topeliusesplanaden 10

Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

måndagar kl. 13–16 

Integrationsporten Kronoby

Kvarnen, Torgarevägen 4
Telefon: 044 7851 686
integration@jakobstad.fi

följande tisdagar kl. 13–16:

6.9

20.9

4.10

18.10

1.11

15.11

29.11

13.12

Kommunens tjänster

Ifall du behöver inledande kartläggning och/eller integrationsplan, ta kontakt med
Johanna Järvikivi (Servicehandledare)
044 785 1586
johanna.jarvikivi@jakobstad.fi

Föreningsliv för alla

Projektet Föreningsliv för alla kan hälpa dig att hitta trevlig sysselsättning för din fritid och nya bekanta som har samma intresse. Ta kontakt med

Eva Gädda (Föreningsliv för alla)
044 055 9812
eva.gadda@jakobstad.fi

Romporten

Du kan läsa mer och få mera information om projektet Romporten på finskasvenska och engelska.

https://www.hdl.fi/romaniportti/