Välkommen till Jakobstadsregionen!

Här finns samlad information om olika serviceformer i Jakobstadsregionen, sådant vi tror du kan ha nytta och glädje av.

Välkommen till Integrationsporten! Vid Integrationsporten får du information, rådgivning och handledning inom livets alla områden. Servicen erbjuds alla invandrare oberoende av invandringsorsak. Rådgivning ges på svenska, finska och engelska, om möjligt också på andra språk. Vid behov används tolk. Du kan ställa vilka frågor som helst. Det vi inte vet, tar vi reda på. Vid behov styr vi dig till rätt myndighet, läroanstalt eller fritidsintresse. Vi bjuder inledande kartläggningar och integrationsplan för de som inte är TE-byråns klienter. Integrationsporten grundades år 2016 via ett projekt. Idag finansieras verksamheten av regionens kommuner (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby). Hittills har Integrationsporten haft nästan 10 000 kundbesök. Via Portens egna sociala medier (Facebook och Instagram) delas altuell information om utbildningar, evenemang och öppethållningstider.

Vi ger information om:

  • det finländska samhället
  • service erbjuden av myndigheter (polisen, DVV, FPA, skattebyrån, TE-tjänster)
  • social- och hälsovårdsservice
  • språkkurser och utbildningsmöjligheter
  • dagvård
  • regler angående arbete och arbetskraftsinvandring
  • fritidsaktiviteter
  • boende
  • inledande kartläggning samt tillhörande uppföljningsplan

Integrationsportens öppettider

Kommunens tjänster

Ifall du behöver inledande kartläggning och/eller integrationsplan, ta kontakt med servicepunkten Integrationsporten:

044 785 1686
integration@jakobstad.fi

Föreningsliv för alla

Projektet Föreningsliv för alla har utvecklat en fritidsvolontärmodell för att hjälpa dig att hitta trevlig sysselsättning för din fritid och nya bekanta som har samma intresse.

Romporten

https://www.hdl.fi/sv/romporten/