Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Avsikten för hobbyverksamhetens Finlands modell är att erbjuda avgiftsfria och högklassiga hobbyer som motsvarar grundskolelevers önskningar. Klubbarna är riktade till elever i årskurserna 3-9 och ordnas i nära anslutning till skoldagen. I Jakobstad ordnas merparten av klubbarna i skolornas egna utrymmen, men det finns också klubbar i våra samarbetsparters utrymmen, till exempel i Jeppis Gym, Jakobstads simhall och Kom In. De ansvariga klubbledarna är alltid myndiga och har erfarenhet av barns och ungdomars hobbyverksamhet. I fokus för vår verksamhet är glädjen att göra tillsammans, men också möjligheten i att lära sig nytt och att utveckla sig. Deltagarna i klubbarna är försäkrade via staden Jakobstad. Verksamhetens finansiär är utbildnings- och kulturministeriet. Till den här sidan har vi samlat ihop hobbyverksamheten per skola.

Vi har informerat om hobbyverksamheten via Wilma innan klubbstarten. Om det finns plats i klubbarna, kan man komma med också under terminen. I grupper, som kräver förhandsanmälan, är det viktigt att avboka om man hoppar av under terminen, så den nästa i kön kan prova på en hobby (miia.knif@jeppis.fi). Klubbarna följer skolornas lov, så klubbarna är också på paus då det är lov från skolan.

Hösten 2024

Finlands modellen tackar för den gångna hobbysäsången 2023-24. Vi informerar hemmen via Wilma under hösten och noggrannare klubbinfo kommer att uppdateras hit på hemsidan.