Kommunikation

Det viktigaste syftet med staden Jakobstads kommunikation är att informera om stadens service och verksamhet. Med hjälp av kommunikationen skapas en Jakobstadsidentitet, den positiva bilden av staden och dess service förstärks och staden marknadsförs.

Med en bra kommunikation strävar man också efter att skapa möjligheter för en bättre växelverkan och delaktighet. God kommunikation är baserad på öppenhet. En öppen, tydlig och tillförlitlig kommunikation skapar förutsättningar för stadsborna att delta i och påverka beslutsfattandet och stadens verksamhet. Därför bygger staden Jakobstads kommunikation på pålitlighet, öppenhet, tillgänglighet och respekt.

Enligt kommunallagen leds och övervakas stadens kommunikation av stadsstyrelsen. I praktiken är kommunikationen fördelad på olika tjänster och varje enhet har utsett en person som ansvarar för enhetens kommunikation.

Kommunikation och marknadsföring som gäller hela staden sköts centralt i stadskansliet. Förvaltningsdirektören koordinerar och utvecklar stadens kommunikation som helhet samt stöder och ger råd åt kommunikationsplaneraren och turism- och marknadsföringsplaneraren.

Kommunikationsplaneraren ansvarar för att upprätthålla och uppdatera webbplatsen. Den kommunikationsansvariga stöder och bistår enheterna i fråga om deras egen kommunikation. 

Jakobstads turismmarknadsföring sköts av turism- och marknadsföringsplaneraren.