Välkommen till kulturbyrån i Jakobstad!

Den allmänna kulturverksamheten befrämjar, stöder, koordinerar och organiserar kulturverksamhet i Jakobstad. Kulturbyrån ger service och informerar invånarna i kulturfrågor samt värnar om och befrämjar ett rikligt förenings- och kulturliv i staden.

Årets högtider i kronologisk ordning, Kalevaladagen, Veterandagen, Svenska dagen och Självständighetsdagen är hörnstenarna i Jakobstads kulturbyrås verksamhetsår. Utöver dem hör t.ex. teater-, dans- och musikföreställningar till alla åldrar till vårt utbud. Kulturbyråns verksamhetsår inleds med stadens litterärt betonade kulturvecka, Runebergsveckan, i början av februari. Kulturbyrån strävar till att kunna erbjuda invånarna ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud, året runt. JeppisLit är ett nytt årligt evenemang som Kulturbyrån ordnar i samarbete med Jakobstads Stadsbibliotek som hölls första gången i november 2022.

Ta kontakt eller kom och besök oss!

Stadsbiblioteket, 2. våningen
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad