Nyheter! Kulturbyrån flyttar till Campus i augusti

Den allmänna kulturverksamheten befrämjar, stöder, koordinerar och organiserar kulturverksamhet i Jakobstad. Kulturbyrån ger service och informerar invånarna i kulturfrågor samt värnar om och befrämjar ett rikligt förenings- och kulturliv i staden.

Årets högtider i kronologisk ordning, Kalevaladagen, Veterandagen, Svenska dagen och Självständighetsdagen är hörnstenarna i Jakobstads kulturbyrås verksamhetsår. Utöver dem hör t.ex. teater-, dans- och musikföreställningar till alla åldrar till vårt utbud. Kulturbyråns verksamhetsår inleds med stadens litterärt betonade kulturvecka, Runebergsveckan, i början av februari. Kulturbyrån strävar till att kunna erbjuda invånarna ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud, året runt. JeppisLit är ett årligt evenemang som Jakobstads Stadsbibliotek ordnar i samarbete med kulturproducenten som hölls första gången i november 2022.

Uthyrning av lokaler

Via Kulturbyrån kan du hyra vissa av stadens kulturplattformar för dina evenemang. De är: Brandkårshuset, Skolparkens utescen, Tobaksmagasinets ateljé och Gamla hamns festplats.

För hyrning av Schaumansalen kan man ansöka om kvotdagar fortlöpande under verksamhetsåret. Arrangören sköter själv kontakten till Schaumansalen gällande den egna bokningen. Efter bokning, kontaktas kulturbyrån med fritt formulerad ansökan och budget för evenemanget. Ifall evenemanget kräver ljud- och ljusteknik tillkommer kostnader för detta, (prisuppgifter, se www.schaumanhall.fi), eftersom dessa inte hör till hyreskostnaden, utan bör betalas skilt av arrangören. Kvotpengen gäller enbart evenemangsdag/-kväll, dvs. inte extra övningsdagar inför evenemang. En kvotkväll kan inte ansökas eller beviljas retroaktivt.

Ta kontakt eller kom och besök oss!

Stadsbiblioteket, 2. våningen
Runebergsgatan 12
68600 Jakobstad