Skolskjutsar

Enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt till avgiftsfri skolskjuts om elevens skolväg är längre än fem (5) kilometer. Staden Jakobstad ordnar avgiftsfri skolskjuts till den förskoleundervisningsplats/närskola staden har anvisat eleven, om elevens egentliga skolväg är

– längre än 3 km för förskole elever och elever i årskurserna 1–2

– längre än 5 km för elever i årskurserna 3–9

Med den egentliga skolvägen avses sträckan mellan hem och skola som eleven dagligen använder för resorna till och från förskolan/skolan. Skolvägens längd mäts enligt den kortaste möjliga allmänna väg som är framkomlig till fots från hemmets tomtgräns till skolans tomtgräns.