Byggande

Staden Jakobstad erbjuder sina invånare en trygg, naturnära och trivsam boendemiljö

Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som tillståndsbeviljande myndighet inom miljö- och byggnadslagstiftningens område.

Miljö- och byggnadsnämnden har två huvudansvarsområden

  • Nämnden ansvarar för de uppgifter som tillkommer den kommunala miljövårdsmyndigheten enligt lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning.
  • Nämnden ansvarar för byggnadstillsynen och byggnadsverksamheten i staden samt verkar för att befrämja lämpligt, nyttigt och till omgivningen och stadens kulturella och historiska arv anpassat byggande och förverkligande av planeringens intentioner.

Kundförfrågan

Uppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som

  • byggnadstillsynsmyndighet
  • kommunal miljövårdsmyndighet
  • tillstånds- och tillsynsmyndighet för marktäkter
  • kommunal myndighet för campingområden
  • kommunal tillsynsmyndighet gällande underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträder i regel varje månads första helgfria onsdag.