Direktiv för anslutning till Jakobstads Vattens ledningsnät

Direktiv för anslutning till Jakobstads vattens ledningsnät (www.jakobstadsvatten.fi)