Förskoleplatser

I Jakobstad erbjuds förskoleundervisning på svenska och finska samt för barn i språkbad. Förskoleundervisningen ordnas i våra skolor.

Förskoleundervisning på svenska

Bonäs-Vestersundsby skola

Kyrkostrands skola

Lagmans skola

Förskoleundervisning på finska

Itälän koulu

Länsinummen koulu

Förskoleundervisning för barn i språkbad

Språkbadsskolan/Kielikylpykoulu