Integrationsenheten arbetar helhetsinriktat med invandrarfrågor.

  • Vi samordnar kommunens mottagande och integration av kvotflyktingar och asylsökande som har fått kommunplats i regionen. Vi samarbetar med olika myndigheter, regionens kommuner, frivilliga och andra lokala och regionala aktörer.  Vår uppgift är att på bästa sätt medverka till att alla nyanlända invandrare erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet.
  • Vid Integrationsporten ger vi råd och handleder alla invandrare oberoende invandringsorsak. Integrationsporten fungerar i Jakobstad, Nykarleby och Kronoby. Servicen är avgiftsfri och personalen har tystnadsplikt. Portens öppettider.