Sökresultat

Integrationsporten

Integrationsporten

Integrationsenheten

integration@jakobstad.fi

044 785 1686

Maria A. Nygård

Maria A. Nygård

Politiker

maria.nygard@optimaedu.fi

044 594 7847

Elias Ahlskog

Elias Ahlskog

Integrationshandledare

Integrationsenheten

elias.ahlskog@jakobstad.fi

044 785 1521

Elisabeth Andersson

Elisabeth Andersson

Jakobstadsregionens klimatkoordinator

Utrymmesförvaltningen

elisabeth.andersson@jakobstad.fi

044 785 1606

Cecilia Andtbacka

Cecilia Andtbacka

Speciallärare

Småbarnspedagogik

cecilia.andtbacka@jeppis.fi

044 785 1509

Jenny Asplund

Jenny Asplund

Ungdomsledare

jenny.asplund@jakobstad.fi

044 785 1951

Heidi Autio-Enkvist

Heidi Autio-Enkvist

Pedagogisk ledare, Viktoria daghem

Småbarnspedagogik

heidi.autio-enkvist@jakobstad.fi

044 785 1303

Kommunalteknisk beredskap

Kommunalteknisk beredskap

Fungerar endast utanför normal arbetstid

Kommunaltekniska tjänster

044 785 1999

Katarina Bergqvist

Katarina Bergqvist

Ekonomiplanerare

Ekonomiavdelningen

katarina.bergqvist@jakobstad.fi

044 785 1432

Ulrika Björkell-Blomqvist

Ulrika Björkell-Blomqvist

Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

ulrika.bjorkell-blomqvist@jakobstad.fi

044 785 1455

Malin Blomqvist

Malin Blomqvist

Markanvändningsingenjör

Mätningsavdelningen

malin.blomqvist@jakobstad.fi

044 785 1215

Jeaninne Bredbacka

Jeaninne Bredbacka

Projektkoordinator

Jakobstads museum

jeaninne.bredbacka@jeppis.fi

044 785 1225

Sofia Brännbacka

Sofia Brännbacka

Skolsekreterare

sofia.brannbacka@edu.pietarsaari.fi

044 785 1411

Magnus Brännbacka

Magnus Brännbacka

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

magnus.brannbacka@jakobstad.fi

044 785 1203

Ulrica Byggmästar

Ulrica Byggmästar

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

ulrica.byggmastar@jakobstad.fi

044 785 1509

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Kati Dahlskog

Kati Dahlskog

skolsekreterare

Skolsekreterare:

kati.dahlskog@edu.jakobstad.fi

004 478 51360

Kati Dahlskog

Kati Dahlskog

Koulusihteeri

Skolsekreterare:

kati.dahlskog@edu.pietarsaari.fi

044 785 1360

Jeanette Edfelt

Jeanette Edfelt

Museiamanuens

Jakobstads museum

jeanette.edfelt@jakobstad.fi

044 785 1590

Jan Ehnvall

Jan Ehnvall

Arkivföreståndare

Jakobstads museum

jan.ehnvall@jakobstad.fi

044 785 1621

Maria Eklund

Maria Eklund

Rektor

Rektorer bildning

maria.eklund@edu.jakobstad.fi

044 785 1356

Anne Ekstrand

Anne Ekstrand

Stadsdirektör

Förvaltning

anne.ekstrand@jakobstad.fi

044 785 1410

Eva-Maria Emet

Eva-Maria Emet

Personaldirektör

Förvaltning, Personalavdelningen

eva-maria.emet@jakobstad.fi

044 785 1318

Kaija Ena

Kaija Ena

Administrativ sekreterare

Wava-institutet

kaija.ena@pietarsaari.fi

044 785 1279