Ungdomar och studerande

På den här sidan har vi samlat länkar som är riktade till ungdomar och studerande.

Ungdomsbyrån

Ungdomsbyrån i Jakobstad ordnar verksamhet för barn och ungdomar i ungdomslokalen vid Tobaksmagasinet. Vintertid ordnas både ledd verksamhet och öppen verksamhet. Sommartid ordnas daglägerverksamhet.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Jakobstad har 14 medlemmar. Medlemmarna utses genom val och en person som är mellan 13 och 20 år kan väljas till medlem.

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är två år. Ungdomsfullmäktiges uppgift är att föra de ungas talan i staden och ungdomsfullmäktige har representanter i flera nämnder.

Ungdomsfullmäktige ordnar årligen olika evenemang riktade till ungdomar, bland annat skolornas avslutningsevenemang YEY och ett diskussionstillfälle mellan ungdomar och stadens beslutsfattare.

Studerande

Jakobstad är en mångsidig studentstad, där du kan studera i en tvåspråkig miljö på tre språk: finska, svenska och engelska.

Pietarsaaren lukio, Jakobstad Gymnasium, Optima och Yrkesakademin i Österbotten erbjuder utbildning på andra stadiet. I båda gymnasierna har studerande goda möjligheter att välja en linje efter sina intressen. I Jakobstads gymnasium kan studerande gå på musik-, bildkonst eller idrottslinjen. Pietarsaaren lukio erbjuder fotbolls-, innebandy- och ishockeylinjer.

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna. Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga. Yrkesakademin i Österbotten har två olika kulturutbildningar där du kan få grundexamen antingen som musiker eller bildartesan.

I Jakobstad finns det också studier på högskolenivå. Vid Yrkeshögskolan Centria kan du studera företagsekonomi på engelska och finska. Det erbjuds även fördjupade studier inom marknadsföring. Yrkeshögskolan Novia har utbildningsprogram inom bildkonst, formgivning, mediakultur, musik samt forskning och utveckling inom kulturområdet.

Det finns också universitetsutbildning i Jakobstad. Det är bland annat möjligt att studera Åbo Akademis kurser inom öppna universitetet. Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad.

Länkar:

Studier 

Hälsovård  

Fritid

Annat