Personalavdelningen

Vår målsättning är att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig och välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetarna välkomnar nya med en positiv attityd.

Personalavdelningens huvudsakliga uppgift är att handha stadens HR-funktioner som personaladministration, arbetarskydd och arbetsvälmående, men även integrationsverksamhet och sysselsättningsverksamhet hör till personalavdelningens ansvarsområden. Personalavdelningen fungerar som stadsstyrelsens personalsektions kansli och handhar personalsektionens berednings- och verkställighetsuppgifter.

Staden Jakobstad har en personal på ca 810 anställda inom sektorerna bildning, tekniska, kultur/idrott och övrigt. Omräknat till årsverken uppgår antalet till 718 st. En mera detaljerad statistik framgår ur stadens personalrapport.

Staden Jakobstad som arbetsgivare vill föregå med gott exempel och inspirera alla i organisationen att arbeta mot samma mål, det vill säga att upprätthålla välbefinnande, jämställdhet och effektivitet samt bibehålla en tillförsikt gentemot framtiden.

Arbetarskyddets verksamhet är viktigt i förhållandet till arbetsmiljön. Vi vill upprätthålla och utveckla en trygg och hälsosam arbetsmiljö samt trygga och hälsosamma arbetsmetoder. Arbetsvälmående kräver målmedvetna satsningar för att stöda och upprätthålla personalens arbetshälsa.

Personalavdelningen planerar och koordinerar arbetsvälmåendesatsningar, olika riktade gruppverksamheter samt motionsgrupper för stöd av arbetshälsa. Vi utvärderar regelbundet arbetsvälmåendet via arbetsvälmåendeenkäter. Staden Jakobstad har en aktiv personalförening som ordnar regelbundna fritidsaktiviteter för personalen.

Integrationsenheten vill medverka till och skapa förutsättningar för att alla nyanlända invandrare erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Integrationsenheten arbetar helhetsinriktat med invandrarfrågor, oberoende invandrarorsak. Verksamheten är gemensam för kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Besöksadress:

Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Kontakta oss

Anu Muittari

Anu Muittari

HR-sakkunnig

Personalavdelningen

anu.muittari@jakobstad.fi

044 785 1265

Sanna Seppelin-Joensuu

Sanna Seppelin-Joensuu

HR-koordinator

Personalavdelningen

sanna.seppelin-joensuu@jakobstad.fi

044 785 1232

Esa Koskela

Esa Koskela

Arbetarskyddsfullmäktige

Personalavdelningen

esa.koskela@jakobstad.fi

044 785 1581

Katarina Fleen

Katarina Fleen

Byråassistent

katarina.fleen@jakobstad.fi

044 785 1283

Wilma Fröjdö

Wilma Fröjdö

Administrativ sekreterare

Personalavdelningen

wilma.frojdo@jakobstad.fi

044 785 1285

Lina Karlsson

Lina Karlsson

Arbetstränare

Personalavdelningen

lina.karlsson@jakobstad.fi

004 478 51238

Pia Fraktman

Pia Fraktman

Sysselsättnings- och näringslivsdirektör

Sysselsättningsenheten

pia.fraktman@jakobstad.fi

044 785 1105