Veckans fråga

Veckans fråga (8-19.5.2024)
Veckans fråga (15-19.5.2024)Resultat

Vecka 16/2023 (Buss till Fäboda)
Vecka 17/2023 (Motions- och idrottsmöjligheter)
Vecka 18/2023 (Bekämpning av skadliga växter)
Vecka 19/2023 (Stadsbibliotekets tjänster)
Vecka 20/2023 (Medborgarkontor)
Vecka 21/2023 (Fritidsvolontärer sökes)
Vecka 22/2023 (Staden Jakobstads brand och visuella profil)
Vecka 23/2023 (Hur kan staden Jakobstad växa?)
Vecka 24/2023 (Stadens elbilar)
Vecka 25/2023 (Vuxna på stan)
Vecka 30/2023 (Feedback på Jakobs dagar)
Vecka 32/2023 (Jakobstad, kulturell pärla?)
Vecka 33/2023 (Fäbodabussen, återkoppling)
Vecka 34/2023 (Idrottsgården)
Vecka 35/2023 (Föreningars samarbete med staden)
Vecka 36/2023 (Planläggningen av Fäboda)
Vecka 37/2023 (Aktiviteter under höstlovsveckan)
Vecka 38/2023 (Hur ska staden kompensera inkomstbortfallet?)
Vecka 39/2023 (Reformen av arbets- och näringstjänsterna)
Vecka 40/2023 (Stadens utemotionsplatser)
Vecka 41/2023 (Medaljgalan 2024)
Vecka 43/2023 (JeppisLit)
Vecka 44/2023 (Föreningar, bidrag för uppdrag)
Vecka 46/2023 (Novia frågar om Campus Allegro)
Vecka 47/2023 (Hur vill du bo om 5 år?)
Vecka 48/2023 (Höstlovets längd)
Vecka 50/2023 (Förslag på veckans fråga)
Vecka 2-3 (Stadens nya strategi)
Vecka 3 (Parkering i Jakobstad)
Vecka 4 (Hälsobarometer)
Vecka 5 (Stadens sommarjobb och sommarjobbssedeln)
Vecka 7 (Kulturpärleevenemang 2024)
Vecka 10 (Offentlig konst i stadsbilden)
Vecka 11 (Visit Jakobstad)
Vecka 12 (Nyhetsbrev från staden Jakobstad)
Vecka 13 (Kulturell frivilligverksamhet)
Vecka 14 (Stadens båtplatser)
Vecka 15 (Cykelparkering)
Vecka 16 (Sommarlovslunch för skolelever)
Vecka 17 (Lediga tomter i Jakobstad)
Vecka 19-20 (Invånarbudget 2024)
Vecka 20 (Rusmedelsanvändning)