Mätningsavdelningen

  • Bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner
  • Utvecklar och underhåller stadens lägesdatasystem
  • Upprätthåller stadens fastighetsregister
  • Sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden
  • Förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt skogsbeståndet enligt en mångbruksplan

Länk till stadens karttjänst 

Ansökningsblankett för arrendering m.m.

Ansökningsblankett för tomtreservering och fastighetsbildning


Mätningsavdelningens tjänster:

Terrängmätningar – Tommy Åbacka
Kartor och lägesdata – Patrik Nyman
Tomtindelning
Förrättningar – Sören Vikström
Lediga tomter
Stadens skogar – Roland Sundfors

Kontakta oss

Viljam Knif

Viljam Knif

Stadsgeodet

Mätningsavdelningen

viljam.knif@jakobstad.fi

044 785 1399

Malin Blomqvist

Malin Blomqvist

Markanvändningsingenjör

Mätningsavdelningen

malin.blomqvist@jakobstad.fi

044 785 1215

Sören Vikström

Sören Vikström

Fastighetstekniker

Mätningsavdelningen

soren.vikstrom@jakobstad.fi

044 785 1200

Tommy Åbacka

Tommy Åbacka

Mätningsingenjör

Mätningsavdelningen

tommy.abacka@jakobstad.fi

044 785 1220

Patrik Nyman

Patrik Nyman

GIS-ingenjör

Mätningsavdelningen

patrik.nyman@jakobstad.fi

044 785 1231

Roland Sundfors

Roland Sundfors

Skogsbruksingenjör

Mätningsavdelningen

roland.sundfors@jakobstad.fi

044 785 1224

Joachim Harald

Joachim Harald

Karttekniker

Mätningsavdelningen

joachim.harald@jakobstad.fi

044 785 1778

Emilia Vikström

Emilia Vikström

Fastighetssekreterare

Mätningsavdelningen

emilia.vikstrom@jakobstad.fi

044 785 1366

Sofie Utgård

Sofie Utgård

Kartläggare

Mätningsavdelningen

sofie.utgard@jakobstad.fi

044 785 1235

Ann-Christine Krooks

Ann-Christine Krooks

Kartläggare

Mätningsavdelningen

ann-christine.krooks@jakobstad.fi

044 785 1237