Framtidsvisioner för Korsgrundet

Staden Jakobstad ordnade flera workshoppar för Korsgrundet tillsammans med Tammerfors universitetets arkitektstuderande och sparringsgruppen. Som slutresultat efter sammanlagt ca 9 000 timmars arbete för studenterna växte 11 olika framtidsvisoner för Korsgrundet fram.


Bekanta dig med framtidens Korsgrundet. Hurdan miljö skulle du vilja leva i?