Terrängmätning

Fastighetsförrättningarnas terrängarbeten

Gamla fastighetsrår och rösen granskas. Rårna för nya tomter och allmänna områden pålas ut i terrängen.

Utmärkning av byggnaders placering

Innan byggnadsarbetet påbörjas ska byggnadens plats och höjdläge märkas ut av mätningsavdelningen.

Lägessyn

Då en ny byggnad färdigställts så långt att byggnaden kan kartläggas utför mätningsavdelningen lägessyn, varvid man konstaterar att byggnadens plats överensstämmer med de fastställda byggnadsritningarna. Byggaren meddelar till mätningsavdelningen när lägessyn kan utföras.

Övriga mätningstjänster

  • höjdmätning
  • kartläggning
  • koordinatuppgifter
  • terrängmodeller