Gatubelysning

I Jakobstad finns nästan 7000 belysningspunkter längs trafiklederna. Gatubelysningen består av både gammalt och nytt. Vi har fortfarande kvar en del gamla kvicksilverlampor, men alltid då nya bostadsområden och trafikleder byggs installerar vi moderna LED-lampor. Vårt mål är att i framtiden byta ut alla lampor till LED-belysning, i enlighet med målsättningen i den regionala klimatstrategin. För underhållet av gatubelysningen svarar Herrfors Nät.

Respons gällande gatubelysningen görs via Virhi.