Tillståndsärenden

Har du frågor om byggande eller planerar du ett evenemang? Att ansöka om olika tillstånd eller be om råd går smidigt via tjänsten Lupapiste. Du kan också ta kontakt direkt med oss på Centralen för tekniska tjänster. Ta gärna kontakt med oss i ett så tidigt skede som möjligt.

Kontakta oss

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Stefan Järndahl

Stefan Järndahl

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

stefan.jarndahl@jakobstad.fi

044 785 1219