Byggande av gator och kommunalteknik

Vi låter bygga nya vägar, gator, lätta trafikleder, parker och idrottsområden enligt stadens årliga budget- och ekonomiplan. Vi utför även saneringar av nämnda områden. Byggandet sker vanligen som samprojekt tillsammans med Jakobstads vatten, Herrfors och JNT.

Har du frågor eller respons?
Kontakta huvudentreprenören eller oss på staden:

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Aktuella projekt

Korsningsområdet mellan Jakobsgatan och Kvastbergsgatan
Huvudentreprenör: Aj Contract Ab Oy
Färdigt: Försommaren 2024

Pedersesplanaden, avsnittet Paul Hallvars gata-Strengbergsgatan
Huvudentreprenör R & R Frostdahl
Färdigt: Hösten 2024

Övrigt:

Sanering av gatubelysning.
Förbättringsprojekt för stadens dagvattennät

Kontakta oss

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750