Byggande av gator och kommunalteknik

Vi låter bygga nya vägar, gator, lätta trafikleder, parker och idrottsområden enligt stadens årliga budget- och ekonomiplan. Vi utför även saneringar av nämnda områden. Byggandet sker vanligen som samprojekt tillsammans med Jakobstads vatten, Herrfors och JNT.

Har du frågor eller respons?
Kontakta huvudentreprenören eller oss på staden:

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Aktuella projekt

Färdigställande av Jakobsgatan (Skolgatan-Kvastbergsgatan)
Huvudentreprenör: Aj Contract Ab
Färdigt: 15.9.2023

Färdigställande av saneringen i London
Huvudentreprenör: R&R Frostdahl Ab
Färdigt: 4.8.2023

Smedjegatan
Huvudentreprenör: Ab Sundströms Oy
Färdigt: 31.5.2023

Korsningsområdet mellan Jakobsgatan och Kvastbergsgatan
Färdigt: Försommaren 2024

Pedersesplanaden, avsnittet Paul Hallvars gata-Strengbergsgatan
Huvudentreprenör R & R Frostdahl

Färdigt: Hösten 2024

Övrigt:

Sanering av gatubelysning.
Förbättringsprojekt för stadens dagvattennät

Kontakta oss

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750