Kartor och lägesdata

Det mesta av staden Jakobstads kartmaterial finns i digitalt format. Digitalt kartmaterial kan levereras i ett flertal vektor- eller rasterformat.

Med grafiska kartor avses tryckta, kopierade eller utskrivna kartor på papper.

Olika kartprodukter:

  • baskarta
  • officiell tomtkarta
  • adresskarta
  • friluftskarta
  • temakartor
  • grafiska kartor