Generalplan i kraft

Generalplanen är en översiktlig plan för stadens markanvändning och trafiken. Den täcker hela staden och styr detaljplaneringen.

Jakobstads Generalplan

Generalplan.pdf (5.6M)
Generalplanebeskrivning.pdf (20M)