Odlingslotter

Mätningsavdelningen arrenderar odlingslotter för odling av ettåriga växter åt stadens invånare. Områden för odlingslotter finns i Vestersundsby och på Lysarholmen.

Fjolårets odlare kan förnya samma lott genom att betala avgiften senast på förfallodagen. Nya kunder kan arrendera odlingslotter i Vestersundsby och Lysarholmen fr.o.m. 4.5.
Hyrestaxan är 24 euro/100 m².

Kontakta oss

Roland Sundfors

Roland Sundfors

Skogsbruksingenjör

Mätningsavdelningen

roland.sundfors@jakobstad.fi

044 785 1224