LOV FÖR UTESERVERINGAR
Vill ni ha en tillfällig uteservering under sommaren (1.5–30.9) så läs igenom dessa anvisningar:


Tillsammans med stadens kommunaltekniska avdelning och tekniska nämnden hyr Citygruppen ut gatuområden som kan användas för tillfälliga uteserveringar åt företagare. För tillfälliga uteserveringar skickas ritningarna till byggnadstillsynen@jakobstad.fi

Om företaget vill bygga en permanent terrass, bör tillstånd alltid sökas via Lupapiste.fi/Byggnadstillsynsbyrån i Jakobstad.

TERRASSER (konstruktioner):

 • Anlita en behörig planerare. Planeraren kan också lämna in alla bilagor till Lupapiste. (Användning av allmänna områden – Användning av allmänna områden eller andra områden… – Placering av terrass)
 • Du behöver troligtvis följande bilagor:
  Situationsplan
  Huvudritningar
  Hörande av grannar
  Foto
  Annan bilaga
 • Konstruktioner på tomten: Tag kontakt med en planerare och byggnadstillsynsbyrån i Jakobstad för mer information. Anhållan lämnas in via Lupapiste/Byggnadstillsynsbyrån i Jakobstad.

Området:

Kontakta Citygruppen om området för uteserveringen och gör tillsammans upp ett avtal. Avtalet skrivs under först när tekniska nämnden och kommunaltekniska avdelningen godkänt planerna.

Citygruppen webbplats HÄR

Underhåll:

Permanenta uteserveringar (lov för en viss tid) bör underhållas och anpassas efter säsong. Kring julen får de gärna dekoreras med belysning.

Boka möte:

Boka ett möte med Citygruppen för att gå igenom era planer för hurudan uteservering ni önskar. Ha gärna med färdiga idéer och visioner.

Området:

Tillsammans med Citygruppen ser ni över området som kan hyras och utgöra er uteservering. Gå igenom stadens anvisningar och handbok för uteserveringar och fundera på hur området ska skötas.

Efter säsongen:

Terrassäsongen avslutas 30.9, då bör även alla möbler, dekorationer, staket m.m. plockas bort och gatan städas och rengöras efter möblerna.