Trädfällning

För att fälla träd på detaljplanerade områden krävs ett tillstånd som beviljas av stadsträdgårdsmästaren. Tillståndet är gratis, men om du däremot fäller träd utan tillstånd kan det bli dyrt. Trädfällning regleras av markanvändnings- och bygglagen.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med stadsträdgårdsmästare Ralf Lillfors, 044 514 7282.

Ansökningsblanketten: Fällning av tomtträd inom stadsplaneområdet

Granskning av träden kan i första hand begäras av stadsträdgårdsmästaren. Trädfällning på detaljplanerat område kräver ett tillstånd. Fyll i uppgifterna på blanketten och sänd anhållan:

Datum(Obligatoriskt)
Namn/Beställare(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Bostadsbolagets beslut
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, pdf, png, doc, Max filstorlek: 1 GB.
    Märk ut träden som skall fällas med ett band!