Reklam och skyltning

Att sätta upp tillfällig reklam och skyltar på stadens gatuområde är en så kallad tillståndspliktig verksamhet. Det här betyder att man behöver söka tillstånd från stadens kommunaltekniska avdelning. För permanent reklam behövs beslut från tekniska nämnden. För skyltar och reklam längs statens landsvägar behövs en anmälan till NTM-centralen. Bröllopsskyltar behöver ingen anmälan.

Tillfällig reklam och skyltning

Permanenta reklamplatser

  • Ansökan om nya reklamplatser prövas enskilt för varje nytt fall.
  • För reklamtavlor på privat mark krävs åtgärdstillstånd från byggnadstillsynsbyrån.
  • Nya permanenta reklamplatser kan kräva placerings-, gräv- eller bygglov.

Reklamutrymme finns även på en elektronisk tavla på gågatan. Tavlan administreras av Citygruppen.

Kontakta oss

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750