Förslag till generalplan framlagd till påseende 25.01-03.03.2023

Generalplaneförslaget

Generalplaneförslagets beskrivning

Stadens invånare och andra intressenter kan lämna in anmärkningar gällande förslaget, under den tid som planförslaget är framlagt till påseende.  Anmärkningarna bör vara skriftliga, och de skall lämnas in till stadens registratur, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, senast under kontorstid 03.03.2023. Anmärkningarna bör rubriceras ”generalplan – anmärkning”.  Anmärkningar kan också lämnas via e-post, till adressen registraturen@jakobstad.fi  med rubrik ”generalplan – anmärkning”.

De som lämnade muntliga kommentarer vid informationstillfället i Jakobstads gymnasium den 18.01.2023 ombeds att förnya sina kommentarer skriftligen till ovan nämnda adress, så att de kan behandlas på korrekt sätt och få skriftliga bemötanden.