Detaljplaneändring i Kvastberget.

Planeområde

Planeringsområdet är ett ca 0,6 ha stort område mellan Ristikari och KWHs industritomt. Planeringsområdet ligger i stadsdelen Kvastberget.
Planeringsområdet är en del av det före detta skolområdet samt närrekreationsområde. På området finns en transformatorstation.

Planeringens avsikt

Syftet med denna detaljplaneändring är att undersöka möjligheter för KWH-koncernen att utvidga industriområdet för att möjliggöra nödvändiga sväng- och parkeringsområden för sin verksamhet.

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 17.06–02.08.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 057 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

AnneMo Kaitfors