Detaljplan i Pirilö.

Planeområde

Planeringsområdet ligger i Pirilö, väster om AKAB:s askdeponeringsområde och nordost om Ekorosk. Området har ingen detaljplan.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att skapa nya tomter för industri, då nuvarande tomtreserver torde ta slut inom de närmaste åren.

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 12.02–12.03.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 053 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Centrum.

Planeområde

Planeringsområdet finns i stadskärnan strax sydost om torget. Planeringsområdet omfattar hela kvarter 6 samt gatuområden väster och öster om kvarteret. Kvarteret består av det s.k. Sokoshuset och bostadsvåningshuset på Södermalmsgatan 5.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att utreda om det finns någon möjlighet att öka byggnadsrätten i kvarteret och göra detaljplanen mera flexibel så att bostäder kan byggas också ovanför den låga affärsbyggnaden.

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 12.02–12.03.2024

DetaljplanekartaFörslag.pdf

DetaljplanebeskrivningFörslag.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt, lämnas in till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 037 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare

AnneMo Kaitfors