Stadens skogar

Stadens skogar är stadens viktigaste naturtillgång. Skogarna sköts och behandlas enligt principerna för ett uthålligt skogsbruk enligt en mångbruksplan som tekniska nämnden godkänt. Målsättningen med god skogsvård är förutom en hållbar virkesproduktion även en ekologisk och social hållbarhet.

Skogarna är indelade i

  • ekonomiskogar
  • rekreationsskogar
  • parkskogar
  • naturskogar

Den biologiska mångfalden i skogsnaturen bevaras genom ett nätverk av skyddsområden och genom naturvårdsåtgärder i ekonomiskogarna. Stadens skogar är certifierade enligt PEFC och FSC, liksom de privatägda skogarna i Finland. Staden förmedlar mindre brännvedspartier som uppkommer i samband med övriga avverkningsarbeten.