Lekparker

I Jakobstad finns 35 kommunala lekparker som fungerar som en mötesplats för invånare i alla åldrar. Lekparkerna bjuder in och inspirerar till lek. Vi strävar efter att ha så mångsidig lekutrustning som möjligt som utvecklar motorik, balans och rollekar. I vissa av parkerna finns även möjlighet till bollspel. Vår målsättning är att områden med många barnfamiljer ska ha en kommunal lekpark inom 500 meter.

Vi tänker också på tillgängligheten. Lekparken ska vara lätt att ta sig till, gärna placerad intill gång- eller cykelleder. I en lekpark ska man kunna röra sig med barnvagn, rullstol och rollator och utbudet av lekredskap och omgivningen ska ge valmöjligheter för alla.

På vintern kan lekplatserna användas för utomhusaktiviteter så som snölekar och utförsåkning. Lekredskapen fungerar inte vintertid eftersom snö och is kan göra det farligt att använda redskapen då ytorna kan vara hala och säkerhetsytorna hårda.

Lekplatsernas skötsel och underhåll uppfyller en nationell nivå och säkerheten inspekteras regelbundet vid sidan av skötselarbeten på lekplatsen. Stadens lekparker inspekteras och underhålls årligen för att garantera säkerheten.

Lekparker

Lekparker med bollplan

Pulkbackar