Information till förtroendevalda

Den här sidan är till för dig som är förtroendevald i Jakobstad. Här samlar vi praktisk information som kan vara av intresse för dig i ditt politiska uppdrag.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för alla organ publiceras alltid på stadens webbplats före mötet, det är det enklaste sättet att bekanta sig med föredragningslistorna. Föredragningslistorna finns också i Portalen, där också protokolljusteringen sker.
Obs! Konfidentiella, sekretessbelagda ärenden finns endast i Portalen.

I samband med möteskallelsen sänder vi alltid en direktlänk till föredragningslistan på webbplatsen och i Portalen. Länk till Portalen.

Man loggar in i Portalen med bankkoder eller mobil-ID.