Hundavföringskärl

På tätorter är hundägare skyldiga att se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön. Det här gäller områden där gräsmattan klipps, där det finns planteringar eller områden där vägarna belagts. Uppsamlingen av hundavföring styrs av ordningslagen.

Kärlen sköts av Jakobstads snickeri.

Har du feedback?
Kontakta oss på 044 785 1659.

Soptunnor för hundavföring

Påsautomater för hundavföring