Bilder och broschyrer

Bilder

Bilder av staden Jakobstad för icke-kommersiellt bruk kan begäras av den kommunikationsansvariga. Källan ska uppges i anslutning till bilderna, t.ex. på följande sätt: Staden Jakobstad/fotografens namn. Noggrannare anvisningar får du av de kommunikationsansvariga på stadskansliet.

Broschyrer

På den här sidan finns de broschyrer som staden producerat samt informationstidningen i elektronisk form, antingen som pdf-filer eller som länkar till broschyrer som man kan bläddra i.

Byggande

Snabbguide för byggare

Barn och utbildning

Småbarnspedagogik i Jakobstad