Integration Works – främja sysselsättning och delaktighet bland invandrare

Integration Works är ett utvecklingsprojekt som drivs av integrationsenheten i Jakobstadsregionen. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden Plus (ESF+) och kommunerna i Jakobstadsregionen.

Projektets syfte är att stöda invandrares väg till arbete i så tidigt skede som möjligt.

Som ett resultat av projektet främjas invandrares möjligheter att hitta arbete i tidigt skede efter ankomsten till Finland. Det här stärker invandrares delaktighet samt möjliggör ekonomisk självständighet och samhällelig ekonomisk hållbarhet. Det stora behovet av arbetskraft i Jakobstadsregionen gagnas av att invandrare i högre grad hittar vägar till anställning och arbete.

Projektets strävan är att matcha tillgänglig arbetskraft och arbetskraftsbehovet mer effektivt, minska sysselsättningsskillnaderna mellan finländare och personer med utländsk bakgrund, stärka samarbetet med näringsliv, göra rollfördelningen mellan olika aktörer tydligare och utveckla integrationsservicen.

Projektets huvudsakliga målgrupp är invandrare i Jakobstadsregionens fem kommuner som är arbetslösa eller tillgängliga för arbete. Projektets andra huvudsakliga målgrupp är arbetsgivare och företag. Indirekta målgrupper och samarbetspartners är kommuner, integrationsservice, Arbets- och näringsbyrån, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, utbildningsproducenter, UNHCR samt övriga.

Projektets är en del av förberedelserna inför år 2025, då AN-tjänsterna övergår till kommunen. Projektets mål knyts också till totalreformen av lagen om främjande av integration.

Projekttid: 1.1.2024-30.4.2026

Projektägare: Integrationsenheten i Jakobstadsregionen

Verksamhetsområde: Jakobstadsregionen

Kontakta oss

Integrationsporten

Integrationsporten

Integrationsenheten

integration@jakobstad.fi

044 785 1686